Polityka prywatności

I. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam podczas korzystaniem z strony www.correlation.pl są przetwarzane przez Correlation Agnieszka Bonar-Sadulska 55-010 Radwanice ul. Gwiaździsta 21/1/4, NIP 8981920051, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm).

Dane osobowe, które są nam powierzane, w szczególności: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy i jej NIP oraz adres, przetwarzane są w celach:

 • organizacji i realizacji ofert świadczonych przez Correlation (pełna oferta dostępna www.correlation.pl),
 • marketingowych promocji usług obejmujących: szkolenia, warsztaty, kursy i wykłady, promocji artykułów i treści zawartych na stronie www.correlation.pl oraz promocji ofert osób współpracujących z Correlation

Formy promocji to: newsletter, korespondencja mailowa, kontakt telefoniczny.

Zgłoszenie uczestnictwa w ofercie Correlation (poprzez stronę www.correlation.pl, telefonicznie) wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi. Przetwarzanie danych osobowych zostaje podjęte na skutek wyrażenia pisemnej/elektronicznej/telefonicznej zgody na ich przetwarzanie i zaakceptowanie polityki prywatności.

Osoba wyrażająca zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, może mieć pewność, że dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu przekazywania informacji o naszej ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących podmiotów współpracujących z nami (aktualne informacje na temat podmiotów współpracujących znajdują się na stronie www.correlation.pl ).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić kontaktowanie się lub świadczenie na rzecz osoby zainteresowanej naszą ofertą.

Przetwarzanie danych to:

 • przechowywanie podanych danych osobowych przekazanych elektronicznie na profesjonalnie zabezpieczonych serwerach i w plikach komputera używanego do operacyjnych działań Instytutu
 • przechowywanie danych (w formie papierowej: zgody, formularze, oświadczenia) starannie zabezpieczonych w siedzibie firmy
 • wysyłanie wiadomości email dotyczących promocji usług własnych oraz osób współpracujących w formie newslettera lub korespondencji mailowej i kontaktu telefonicznego
 • kontakt mailowy/telefoniczny w sytuacjach, które wymagają doprecyzowania umowy/płatności/rezerwacji miejsca i wszystkich czynności związanych z realizacja usług.

Zgodę można odwołać w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed jej odwołaniem.

Osoba powierzająca nam swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, prawo do żądania ich aktualizacji lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do GIODO.

Osoba chcąca zrezygnować z otrzymywania newslettera może to zrobić samodzielnie. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.

II. Zasady bezpieczeństwa

Correlation zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, dokładne i aktualne,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne oraz w bezpieczny sposób,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

III. Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania ze strony www.correlation.pl na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z naszej strony www, tzw. pliki cookie.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących osobę korzystającą ze strony www.correlation.pl na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia osoby korzystającej ze strony www.correlation.pl i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony www.

Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Instytut lub przez współpracujące z Instytutem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na naszej stronie www usuwać pliki ze swojego urządzenia. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne
Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

IV. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.correlation.pl .

Data ostatniej aktualizacji 01.09.2018

Zapisz się <span> do newslettera </span>

Zapisz się do newslettera