Czym jest felt sense? To zaproszenie do chwili zatrzymania …

Focusing pokazuje jak zatrzymać się w ciągu następujących po sobie sytuacji i jak stworzyć przestrzeń na nowe możliwości dla dalszego rozwoju, przepływu naszej energii życia (carrying forward).

Ta praktyka, rozwinięta z filozofii implicite, pokazuje jak kierować naszą uwagę do czegoś, czego bezpośrednio doświadczamy, ale co nie jest jeszcze ujęte słowa.

Twoje ciało wie więcej o danej sytuacji niż ty świadomie zdajesz sobie z tego sprawę. Na przykład Twoje ciało odbiera dużo więcej z kontaktu z drugą osobą niż świadomie sobie to uzmysławiasz.

Przy odrobinie ćwiczeń, możesz uzyskać poczucie w ciele tego „czegoś więcej”, co wydarza się w danej sytuacji. Z tego poczucia w ciele wyłaniają się kolejne kroki, które prowadzą do rozwiązania.

 

Felt sense nie jest doświadczeniem mentalnym, ale fizycznym. Jest cielesną świadomością istnienia jakiejś sytuacji, osoby lub wydarzenia.

Jest wewnętrzną aurą, która obejmuje wszystko, co w danym momencie czujesz i wiesz o danym obiekcie – obejmuje i komunikuje ci to wszystko jednocześnie, a nie szczegół po szczególe.

 

Jak pisze Peter A. Levine w książce “Obudźcie tygrysa”:

Felt sense trudno zdefiniować słowami, ponieważ język jest procesem linearnym, a felt sense nielinearnym doświadczeniem. Pewne wymiary doświadczenia zostają zatem utracone, gdy staramy się to wyrazić słowami.

Organizm definiujemy jako złożoną strukturę współzależnych i podległych sobie wzajemnie elementów, których relacje i cechy w dużej mierze determinuje funkcja, jaką pełnią one w całości.
Tak więc całość organizmu to coś więcej niż suma jego części.
Podobnie felt sense łączy w sobie mnóstwo rozproszonych danych i nadaje im znaczenie.

Można powiedzieć, że dzięki felt sense doświadczamy całości jakiegoś wrażenia.

Felt sense łączy większość informacji, które składają się na nasze doświadczenie. Nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi, felt sense w każdej chwili mówi nam, gdzie się znajdujemy i jak się czujemy. […]

 

Felt sense jest jak strumień płynący wciąż przez nowy krajobraz. Zmienia charakter w odpowiedzi na to, co jest w otoczeniu.

 

Ten zadziwiający zmysł ogarnia i całą istotę, i atmosferę naszego wewnętrznego oraz zewnętrznego środowiska. Zmienia się jak strumień, by nieustannie się do niego dostrajać. […]

Zmysły: wzrok, słuch, węch, dotyk i smak, dostarczają tylko części informacji, budujących zręby felt sense. Inne ważne dane pochodzą z wewnętrznej świadomości ciała (jaką pozycję przyjmuje, jakie powstają w nim napięcia, jak się porusza, jaką ma temperaturę itd.). […]

Na felt sense mogą wpłynąć – a nawet go zmienić – nasze myśli, chociaż nie jest on myślą, lecz fizycznym doznaniem. Emocje są jego częścią, ale znacznie mniejszą, niż większości ludzi się wydaje. […]

Wyraziste emocje, takie jak smutek, gniew, lęk, wstręt, radość są intensywne i bezpośrednie. Istnieje ograniczona liczba tych emocji, łatwo je rozpoznać i nazwać. Zupełnie inaczej ma się sprawa z felt sense.
[…]

Na felt sense składają się wciąż zmieniające się, liczne i skomplikowane niuanse. Uczucia, których doświadczamy są zazwyczaj bardziej subtelne, złożone i zawiłe niż to co możemy wyrazić słowami. […]

Można sobie wyobrazić, że przeżyjemy dzień bez żadnej emocji, ale życie bez felt sense jest nie tylko nie do pomyślenia – jest niemożliwe. Życie bez felt sense zaprzeczałoby najbardziej podstawowemu doświadczeniu bycia żywym. […]

Felt sense jest czasem niejasny, zawsze złożony i bez ustanku się zmienia. Cały czas się porusza, przesuwa i przekształca. Różnić się może intensywnością i klarownością, pozwalając nam na zmianę naszego postrzegania. Dzięki felt sense możemy się poruszać, zdobywać nowe informacje, wchodzić w relacje z innymi i – ostatecznie – wiedzieć kim jesteśmy. […]

Jest tak integralny z naszym doświadczeniem bycia człowiekiem, że czasem, dopóki rozmyślnie nie zwrócimy nań uwagi, nie zdajemy sobie sprawy z jego istnienia. […]

Dlatego mimo bycia świadomym odczuć płynących z mojego ciała, potrzebuję też pewnego procesu by przejść do felt sense.

________________________

Agnieszka Klimek, CFP, SEP

www.Focusing.pl

Moje poszukiwania odpowiedzi na wiele życiowych pytań, poprowadziły mnie na ścieżkę poznawania siebie oraz poznawania wielu form pracy z doświadczeniem, pracy psychologicznej i pracy psychoterapeutycznej. Obok psychologii akademickiej najbardziej zainteresowała mnie psychologia jungowska i psychoterapia humanistyczna i doświadczeniowa.

Jednym z największym odkryć i darów od życia było poznanie focusingu i felt sense, jako formy pośredniej pomiędzy terapią a medytacją: pewnego rodzaju prostego i delikatnego towarzyszenia doświadczaniu, które zawiera wszystkie powyższe podejścia i jest niezwykle skuteczne.

Focusingu uczyłam się od 2012 r. od Ann Weiser Cornell, Barbary McGavin, Eugene’a Gendlina i Petera Gilla i wielu innych nauczycieli.

Skończyłam kurs nauczycielski Focusingu nakierowanego na Relacje Wewnętrzne oraz szereg szkoleń zaawansowanych m.in:Treasure Maps to the Soul, Navigating the Edge, Releasing the Blocks to Actions, Philosophy. Focusing and Dreams, Focusing Demonstrations, Focusing and Mindfulness, Focusing and Trauma.

Przetłumaczyłam 2 książki o focusingu:
Focusing. Mądrość ciała (2015) i Podręcznik Focusingu (w przygotowaniu).

Od 2011 r. szkolę się postjungowskim nurcie psychoterapii według Psychologii procesu. Od 2013 r. oraz uczę się pracy z traumą wg Somatic Experiencing i od 2018 r. jestem certyfikowaną terapeutką tego podejścia. Jestem certyfikowanym coachem w podejeściu Zen Coaching oraz członkinią Instytutu The International Focusing Institute w USA.

Prowadzę sesje indywidualne focusingu oraz sesje terapii traumy wg Somatic Experiencing i EMDR. Uczę umiejętności focusingu w szkoleniach stacjonarnych i przez internet. Włączam focusing do pracy psychoterapeutycznej i coachingowej.

 

Sprawdź ofertę warsztatów, które prowadzi Agnieszka

ZOBACZ TERMINY >>

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zapisz się <span> do newslettera </span>

Zapisz się do newslettera